Wat wij doen

Wat doen wij

De Reddingsbrigade Lelystad heeft als doelstelling “de verdrinkingsdood te bestrijden, hulp te verlenen aan drenkelingen en het voorkomen van ongevallen te water”. Met voorlichting, opleidingen en evenementen bewaking geven we invulling aan deze doelstelling. Dit doen we met goed opgeleide vrijwilligers.

Voorlichting:
Graag komen we langs op school of helpen we bij de spreekbeurt over de Reddingsbrigade om zo al aan de aller jongsten het belang van het kunnen zwemmen en het gevaar van water over te brengen.

Opleidingen:
In het zwembad werken onze gediplomeerde instructeurs met de kinderen elk seizoen weer naar het jaarlijkse bonds examen. Deze examens worden afgenomen door examinatoren van buiten de vereniging volgens de landelijke eisen.

Op het water worden vaaropleidingen gegeven en kun je les volgen in vaarbewijs.

Evenementen bewaking:
Door bij evenementen aanwezig te zijn voorkomen we incidenten en mocht er onverhoopt toch wat gebeuren staan we gereed met ervaren EHBO-ers, om direct in te grijpen.