Contact

Voorzitter
Vacant
Secretaris
Andre
secretaris@reddingsbrigadelelystad.nl  
Penningmeester
Raymond
penningmeester@reddingsbrigadeLelystad.nl

Algemene bestuursleden:
Odilia

Vertrouwenspersoon
VP@reddingsbrigadeLelystad.nl

Website
webmaster@reddingsbrigadelelystad.nl

IBAN : IBAN NL17 INGB 0008 0338 36
KvK   : 40656440 Gooi-, Eem- en Flevoland

Reddingsbrigade Lelystad
p/a Venusweg 8
8251 BC  DRONTEN
Tel: 06-18769495
info@reddingsbrigadelelystad.nl

Door de ANBI-status is het mogelijk met belasting voordeel schenkingen doen!